“Με γέννησε η μάνα μου το 1944 στην Ερμούπολη της Σύρου. Με μεγάλωσε με αγώνα και στερήσεις. Τα πρώτα μου γράμματα τα έμαθα στα σχολεία του Κουκουλά και στου Χειμώνα, αρκετά καλός μαθητής. Καλύτερες σπουδές απόκτησα στη δεκαετία του 1950 στο Ζάννειο Ορφανοτροφείο, που βρισκόταν στην οδό Νοταρά, στην κακόφημη Τρούμπα του Πειραιά. Για πανεπιστημιακές ανώτερες σπουδές επανήλθα στη Σύρο. Σπούδασα στο πεζοδρόμιο και στην οικοδομή, όπου άρχισα να δουλεύω από τα δεκατρία μου ασταμάτητα, έως τα γεράματα. Όμως, όταν έβρισκα χρόνο, διάβαζα με πάθος έως και σήμερα, κάθε λογής βιβλία με ουσία, ελπίζοντας ότι κάποτε θα μάθω ότι δεν ξέρω τίποτα.”

Καφενείο "Το Κυνοβούλιο"

Ο Τσαγκάτος, ποιητής έως τα τώρα, μετακινείται απ' το ποιητικό εί­δος, ως λογοτέχνης, όχι μόνον σ' ένα αλλά σε δύο ακόμα λογοτεχνικά είδη, στο θέατρο αλλά και στο διήγημα. Ένα διπλό άλμα "σ' άλλα. γαλάζια, βαθιά νερά τής Τέχνης" αλλά και σ' αυτά αποτυπώνεται η λαϊκή, στο περιεχόμενο και στη μορφή, χαρακτηριστικά μοναδική, ιδιοσυστασία τού Τσαγκάτου. 

Το θεατρικό του έργο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΟ ΚΥΝΟΒΟΤΛΙΟ», κοινωνικο­πολιτικά σάτιρα, όπως κι ο ίδιος το υποτιτλοφορεί, αποτελούμενο από 3 πράξεις, συντιθέμενες από 7 επιμέρους Σκηνές η Α' και από 4 οι Β', Γ', εμφανίζει 10 πρόσωπα, 6 ανδρικά,- 4 γυναικεία. Ο χώρος είναι ένας: Ένα καφενείο. Η σύγχρονη Αθήνα ο χρόνος. Ο σκηνικός χρόνος εκτυλίσσεται σε ημέρες εντός κάθε Πράξης αλλά και συνο­λικώς. Είναι ένα «καφενείο» όχι «κοινοβουλευτικό» αλλά «κυνο-βουλευτικό» («κύων, κυνός» είναι ο σκύλος) και, θα πρόσθετα, εν πολλοίς «κυνικοβουλευτικόν». 

Τα πέντε αυτά πρώτα διηγήματα του αποτυπώνουν με βαθειά γνώση κι ιδιαίτερη ευαισθησία τη συριανή κοινωνία, Ερμούπολης κι Άνω Σύρου, της δεκαετίας 1950-1960. «Η ανθρωπιά τής παλαιότερης Σύ-ρας». Το καθένα, ενώ είναι πολύπλευρο, αναδεικνύει κάποια πολύτι­μη αξία: Την παιδική αθωότητα και την ανθρωπιά των φτωχών «Το γουρνόκελο», τη λαϊκή ευθυμία και ευθυκρισία. «Ο ροφός», την εντι­μότητα και τη γενναιότητα. «Το μαναβάκι», την επιβεβαίωση πως «τα φαινόμενα απατούν» «Ο Αντωνάκης», τους χαρακτήρες «που βράζουν στο ζουμί τους», αμέτρως παθητικούς, «Τα παξιμάδια». Όλες οι αρετές, τα γνωρίσματα του «ποιητή Τσαγκάτου». 

Όλ' αυτά- κι άλλα- με οδηγούν ν' αποτιμήσω τον «διηγηματογράφο» Τσαγκάτο» ως, τουλάχιστον, ικανότατα «δόκιμο», συγκαταλεγόμενο, με την πρώτη του δημιουργία, στους πολλούς κι ικανούς Συριανούς, παλαιοτέρους ή νυν συμπολίτες μας. διηγηματογράφους. 


Σύρα, Σεπτέμβριος 2011 
Ανδρέας Τζίνης 
Φιλόλογος, ιστορικός 
Σκηνοθέτης, ηθοποιός